Giấy gói xôi chống thấm dầu mỡ

    Mã: GP42G45 Danh mục: